Địa chỉ: 237A, QL1K, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TPHCM || 090 272 6658
  • Phụ kiện cầm tay Genius
  • cán dao tiện
  • Mảnh dao CNC

Khay đựng bộ đầu khẩu tay vặn 1/4" và 1/2" hệ mét 98 chi tiết

« Quay lại

Khay đựng bộ đầu khẩu tay vặn 1/4" và 1/2" hệ mét 98 chi tiết
  • Mã : MS-098M
  • Giá bán : Liên Hệ

Khay đựng đầu khẩu tay vặn các loại MS-098M bao gồm khẩu dùng cho tay vặn, khẩu dùng cho súng, khẩu đầu tua vít và cờ lê, tay vặn.

  • Chi tiết sản phẩm
  • Bình luận

Thông tin khay đựng bộ đầu khẩu tay vặn 1/4" và 1/2" hệ mét 98 chi tiết Genius

Xuất xứ : Đài Loan (Taiwan)

Hãng sản xuất :Genius

Loại: Hộp đựng dụng cụ

Chi tiết từng sản phẩm

Mã đặt hàng

Số lượng

Mô tả sản phẩm

Đầu khẩu 1/2" hệ mét 12 cạnh

433808

1

Đầu khẩu 1/2" hệ mét 8mmx38mmL

433810

1

Đầu khẩu 1/2" hệ mét 10mm x38mmL

433811

1

Đầu khẩu 1/2" hệ mét 11mm x38mmL

433812

1

Đầu khẩu 1/2" hệ mét 12mm x38mmL

433813

1

Đầu khẩu 1/2" hệ mét 13mm x38mmL

433814

1

Đầu khẩu 1/2" hệ mét 14mm x38mmL

433815

1

Đầu khẩu 1/2" hệ mét 15mm x38mmL

433816

1

Đầu khẩu 1/2" hệ mét 16mm x38mmL

433817

1

Đầu khẩu 1/2" hệ mét 17mm x38mmL

433818

1

Đầu khẩu 1/2" hệ mét 18mm x38mmL

433819

1

Đầu khẩu 1/2" hệ mét 19mm x40mmL

433821

1

Đầu khẩu 1/2" hệ mét 21mm x40mmL

433822

1

Đầu khẩu 1/2" hệ mét 22mm x42mmL

433823

1

Đầu khẩu 1/2" hệ mét 23mm x42mmL

433824

1

Đầu khẩu 1/2" hệ mét 24mm x44mmL

433827

1

Đầu khẩu 1/2" hệ mét 27mm x46mmL

433830

1

Đầu khẩu 1/2" hệ mét 30mm x46mmL

433832

1

Đầu khẩu 1/2" hệ mét 32mm x46mmL

Đầu khẩu 1/2" dùng cho súng hệ mét loại dài 6 cạnh

447817

1

Đầu khẩu 1/2"  dùng cho súng hệ mét loại dài 17mm x78mmL

447819

1

Đầu khẩu 1/2" dùng cho súng hệ mét loại dài 19mm x78mmL

447821

1

Đầu khẩu 1/2" dùng cho súng hệ mét loại dài 21mm x78mmL

Đầu khẩu 1/2" dùng cho súng hệ mét 6 cạnh

444010

1

Đầu khẩu 1/2" dùng cho súng hệ mét 10mm x38mmL

444011

1

Đầu khẩu 1/2" dùng cho súng hệ mét 11mm x38mmL

444012

1

Đầu khẩu 1/2" dùng cho súng hệ mét 12mm x38mmL

444013

1

Đầu khẩu 1/2" dùng cho súng hệ mét 13mm x38mmL

444014

1

Đầu khẩu 1/2" dùng cho súng hệ mét 14mm x38mmL

444015

1

Đầu khẩu 1/2" dùng cho súng hệ mét 15mm x38mmL

444016

1

Đầu khẩu 1/2" dùng cho súng hệ mét 16mm x38mmL

444017

1

Đầu khẩu 1/2" dùng cho súng hệ mét 17mm x38mmL

444018

1

Đầu khẩu 1/2" dùng cho súng hệ mét 18mm x38mmL

444019

1

Đầu khẩu 1/2" dùng cho súng hệ mét 19mm x40mmL

444021

1

Đầu khẩu 1/2" dùng cho súng hệ mét 21mm x40mmL

444022

1

Đầu khẩu 1/2" dùng cho súng hệ mét 22mm x42mmL

444023

1

Đầu khẩu 1/2" dùng cho súng hệ mét 23mm x42mmL

444024

1

Đầu khẩu 1/2" dùng cho súng hệ mét 24mm x44mmL

Đầu khẩu 1/4" loại dài hệ mét 6 cạnh

225204

1

Đầu khẩu 1/4" loại dài hệ mét 4mm x50mmL

225205

1

Đầu khẩu 1/4" loại dài hệ mét 5mm x50mmL

2252055

1

Đầu khẩu 1/4" loại dài hệ mét 5.5mm x50mmL

225206

1

Đầu khẩu 1/4" loại dài hệ mét 6mm x50mmL

225207

1

Đầu khẩu 1/4" loại dài hệ mét 7mm x50mmL

225208

1

Đầu khẩu 1/4" loại dài hệ mét 8mm x50mmL

225209

1

Đầu khẩu 1/4" loại dài hệ mét 9mm x50mmL

225210

1

Đầu khẩu 1/4" loại dài hệ mét 10mm x50mmL

225211

1

Đầu khẩu 1/4" loại dài hệ mét 11mm x50mmL

225212

1

Đầu khẩu 1/4" loại dài hệ mét 12mm x50mmL

225213

1

Đầu khẩu 1/4" loại dài hệ mét 13mm x50mmL

225214

1

Đầu khẩu 1/4" loại dài hệ mét 14mm x50mmL

Đầu khẩu 1/4" hệ mét 6 cạnh

222505

1

Đầu khẩu 1/4" hệ mét 5mm x25mmL

2225055

1

Đầu khẩu 1/4" hệ mét 5.5mm x25mmL

222506

1

Đầu khẩu 1/4" hệ mét 6mm x25mmL

222507

1

Đầu khẩu 1/4" hệ mét 7mm x25mmL

222508

1

Đầu khẩu 1/4" hệ mét 8mm x25mmL

222509

1

Đầu khẩu 1/4" hệ mét 9mm x25mmL

222510

1

Đầu khẩu 1/4" hệ mét 10mm x25mmL

222511

1

Đầu khẩu 1/4" hệ mét 11mm x25mmL

222512

1

Đầu khẩu 1/4" hệ mét 12mm x25mmL

222513

1

Đầu khẩu 1/4" hệ mét 13mm x25mmL

222514

1

Đầu khẩu 1/4" hệ mét 14mm x25mmL

Đầu khẩu đầu vít đa năng các loại

208+2133

1

Đầu khẩu 1/4" đầu vít lục giác 3mm x 45mmL

208+2134

1

Đầu khẩu 1/4" đầu vít lục giác 4mm x 45mmL

208+2135

1

Đầu khẩu 1/4" đầu vít lục giác 5mm x 45mmL

408+2336

1

Đầu khẩu 1/2" đầu vít lục giác 6mm x 80mmL

410+2348

1

Đầu khẩu 1/2" đầu vít lục giác 8mm x80mmL

440+2350

1

Đầu khẩu 1/2" đầu vít lục giác 10mm x 80mmL

442+2352

1

Đầu khẩu 1/2" đầu vít lục giác 12mm x 80mmL

208+6120

1

Đầu khẩu 1/4" đầu vít đầu sao T-20 x 45mmL

208+6125

1

Đầu khẩu 1/4" đầu vít đầu sao T-25 x 45mmL

208+6130

1

Đầu khẩu 1/4" đầu vít đầu sao T-30 x 45mmL

408+6340

1

Đầu khẩu 1/2" đầu vít đầu sao T-40 x 80mmL

410+6345

1

Đầu khẩu 1/2" đầu vít đầu sao T-45 x 80mmL

410+6350

1

Đầu khẩu 1/2" đầu vít đầu sao T-50 x 80mmL

440+6355

1

Đầu khẩu 1/2" đầu vít đầu sao T-55 x 80mmL

Cờ lê hai đầu tròng loại bóng hệ mét

740607

1

Cờ lê hai đầu tròng hệ mét 6 x 7mm x 165mmL

740809

1

Cờ lê hai đầu tròng hệ mét 8 x 9mm x 180mmL

741011

1

Cờ lê hai đầu tròng hệ mét 10 x 11mm x200mmL

741213

1

Cờ lê hai đầu tròng hệ mét 12 x 13mm x 220mmL

741415

1

Cờ lê hai đầu tròng hệ mét 14 x 15mm x 240mmL

741617

1

Cờ lê hai đầu tròng hệ mét 16 x 17mm x 255mmL

741819

1

Cờ lê hai đầu tròng hệ mét 18 x 19mm x 275mmL

Cờ lê hai đầu mở hệ mét

790607

1

Cờ lê hai đầu mở hệ mét 6 x 7mm x 122mmL

790809

1

Cờ lê hai đầu mở hệ mét 8 x 9mm x 140mmL

791011

1

Cờ lê hai đầu mở hệ mét 10 x 11mm x 156mmL

791213

1

Cờ lê hai đầu mở hệ mét 12 x 13mm x 172mmL

791415

1

Cờ lê hai đầu mở hệ mét 14 x 15mm x 188mmL

791617

1

Cờ lê hai đầu mở hệ mét 16 x 17mm x 204mmL

791819

1

Cờ lê hai đầu mở hệ mét 18 x 19mm x 220mmL

Phụ kiện đi kèm theo bộ

280070

1

Đầu lắc léo 1/4" x 40mmL

220002

1

Thanh nối dài 1/4" x 50mmL

220004

1

Thanh nối dài 1/4" x 100mmL

220006

1

Thanh nối dài 1/4" x 150mmL

280020

1

Thanh trượt chữ T đầu 1/4" x 150mmL

506+0175

1

Tay vặn đầu 1/4" x 175mmL

280231S

1

Tay vặn nhanh đầu 1/4" 36 răng dài 165mmL

480070

1

Đầu lắc léo 1/2" x 78mmL

424125

1

Thanh nối dài 1/2" x 125mmL

424320

1

Thanh nối dài 1/2" x250mmL

480040

1

Thanh trượt 1/2" x 320mmL

480431S

1

Tay vặn nhanh đầu 1/2" 36 răng dài dài 285mmL

- Khay chứa dụng cụ làm bằng khay nhựa giúp cất giữ các dụng cụ giảm thiểu tình trạng thất thoát dụng cụ và tăng cao tuổi bền cho các chi tiết.

-  Khay đựng đầu khẩu phù hợp cho việc sửa chữa, bảo dưỡng, tháo lắp.

-  Khay chứa có đến 98 chi tiết nên đảm bảo việc giảm thời gian cho việc tìm kiếm dụng cụ.

-  Tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp do việc hao hụt dụng cụ trong quá trình sử dụng.

-  Sản phẩm được nhập khẩu 100% từ hãng Genius thương hiệu số một thế giới về dụng cụ cầm tay, dụng cụ sửa chữa.

Chánh Phước Hưng cam kết

- Sản phẩm hộp đựng dụng cụ đảm bảo chính hãng và mới 100 %.

- Giao hàng đúng thời gian cam kết trong hợp đồng.

- Nhân viên tư vấn nhiệt tình giúp bạn tìm kiếm được những sản phẩm phù hợp nhất.

Quý khách cần tư vấn báo giá sản phẩm vui lòng liên hệ 090 272 6658.
Hoặc gửi email tới phukiencokhihcm@gmail.com để được hỗ trợ nhanh nhất.

BÌNH LUẬN
Đánh giá sản phẩm :
Mã xác nhận 85965
Sản Phẩm cùng danh mục ' Tủ, hộp đựng dụng cụ '
Phụ kiện Vertex
Hand tool Genius
Dụng cụ đo lường Mitutoyo
Sumitomo
HAINBUCH SPANNENDE TECHNIK
YG
SEAYAC Precision Tool